Supportregler

Dessa regler bygger på den officiella av PHP-Fusion antagna Code of Conduct.
Transkribering januari 2007 av Homdax.
Uppdaterad i dec 2011 av 
Homdax.

 

Inledning

PHP-Fusions gemenskap är känd för att vara vänskaplig och hjälpsam. För att leva upp till det ryktet, och för att förhindra att det tar skada, har vi sammanställt en samling enkla regler som alla medlemmar förväntas följa. Dessa regler tillämpas på samtliga medlemmar, alltid, på såväl nationella som internationella officiella PHP-Fusion supportsidor.

Håll i minnet att alla medlemmar i Support Crew är just det, medlemmar precis som alla vi andra och erbjuder hjälp på sin egen fritid. Respektera att Du kanske inte får ett svar omedelbart.

Vi begränsar vår support till medlemmar som respekterar vår Copyright och Licens. Supporten bygger på ömsesidig respekt och vi känner oss inte motiverade att hjälpa de som inte respekterar våra önskemål eller erkänner vårt arbete genom att avlägsna "Powered by PHP-Fusion"-länken eller genom att inte vilja dela med sig av sitt verk.

Registrering på denna hemsida och användande av PHP-Fusion innebär att Du respekterar detta och accepterar att följa nedanstående regler.

Allmänna regler


Detta är ett internationellt projekt. Kom ihåg att ett obetänksamt språkval kan uppfattas som negativt, i synnerhet om Du uttrycker dig på ett annat språk än ditt eget. Detta projekt har medlemmar i alla åldrar och båda könen. Tänk därför på att dina ord kan såra andra om du inte beaktar detta.

Skräpinlägg och provokationer

Tolereras inte överhuvudtaget och raderas vid upptäckt.

Insamling av personliga data

Insamling av personliga data som e-post adresser är inte tillåtet om syftet kan vara vidareförmedling för massutskick av meddelanden eller annat som inte är i linje med gemenskapens mål.

Inläggsregler

Skapa endast en tråd på relevant forum. Känner Du själv att den hamnat fel, skriv ett Privat Meddelande till en Moderator. Använd meningsfulla, tydliga rubriker till ditt inlägg och dina meddelanden. Använd inte rubriker som "Hjälp!" eller "Detta funkar inte!".

Ämnen

Håll Dig till ämnet. Försäkra dig om att du skriver om rätt sak i korrekt forum. För mer allmänna ämnen finns vanligtvis särskilda forum.

Språk

Använd inte svordomar eller akronymer samt förkortningar och så kallat chatt-språk. Kom ihåg att alla åldrar och kön finns representerade och alla vill kunna trivas och förstå varandra. Ovårdat språk inbegriper terminologi och uttryck som kan uppfattas som provocerande, diskriminerande, rasistiska och förolämpande. Har Du något att säga, var konkret, artig och saklig. Angrepp, medelst sådant språk eller på annat vis, på andra medlemmar eller deras arbete, tolereras inte.

Avatarer

Använd gott omdöme vid val av Avatar. Vi förespråkar en familjär ton och atmosfär, och avatarer som avviker mot detta kommer att tas bort.
Parodiera inte någon eller använd förvirrande eller olämplig text i din Avatar. Du kan ha märkt att vissa avatarer är märkta med "PHP-Fusion Crew/Staff". Dessa är reserverade och får inte användas av andra medlemmar. De är samtidigt ett enkelt sätt för dig att känna igen oss som kanske har större erfarenhet och kan hjälpa till.

Signaturer

- Bilder

Användning av bilder som överskrider 468 pixlat på bredden samt 100 pixlar på höjden och / eller över 30KB i vikt är förbjudna. Samma regler om lämplighet gäller för signaturbilder som tidigare nämnts om avatarer.

- Teckensnitt

Gör inte text i signaturen större än vad som används i forumet. Använd hellre tillgängliga format för tecken (understruken, fet, kursiv samt färger).

- Länkar

Warez, olagligt erhållen programvara, sätt att kringgå kopierings- eller registreringsskydd, får absolut inte förekomma. Pornografiskt innehåll får inte länkas. Hemsidor med innehåll avsett för vuxna, får länkas, men med varningstext.

Bilder

Endast bilder relevanta för det aktuella ämnets förståelse eller förtydligande tillåts (t. ex. skärmdumpar ur PHP-Fusion's gränssnitt). Gör de inte större än vad som krävs. Inte alla sitter med en 24" WideScreen monitor och/eller bredbandsanslutning.

Samarbete

Något sådant som en dum fråga finns inte. Alla hjälps vi åt med att lära varandra hur man löser eventuella problem. Alla har vi börjat utan att veta vad PHP-Fusion var för något överhuvudtaget, så kom ihåg det när Du funderar på något.
Det är endast genom att arbeta gemensamt som PHP-Fusion växer och blir bättre. Det är när vi samarbetar vi går framåt. Kom ihåg det när Du frågar, -och - kom ihåg det när Du svarar.

Var konstruktiv

Tänk på hur Du kan bidra till PHP-Fusion snarare än vad Du kan få ut av det. Vi kommer inte långt om Du bara framhäver dina egna ideér eller bara tänker på din status. Kritiserar Du utan saklig grund, bromsar Du vår utveckling.

Erkänn andras arbete

Kom ihåg att tydligt ange vem som skapat vad. Det gäller inte endast Copyright, utan innebär snarare att man har information om vem som skrivit koden tillgänglig och kan kontakta denne. Det gör mycket arbete så enklare för alla.

Påföljder


Skulle vi anse att Du brister i att följa dessa regler kommer Du att få ett meddelande innebärandes en varning, en tillfällig avstängning eller en permanent avstängning, beroende på allvaret i frågan. Vi kan också utan förvarning avlägsna sådant material eller sådan text vi anser strider mot vad som nämnts ovan.

En permanent avstängning medför att Du blir avstängd på samtliga PHP-Fusion's officiella supportsidor.

***

1. Dessa regler får inte omformuleras utan beslut av PHP-Fusions svenska Crew.
2. Dessa regler skall vara länkade i navigationsmeny och finnas på samtliga officiella PHP-Fusion supportsidor.
3. För övriga siter är åtkomsten till dessa regler önskvärd, men inte obligatorisk.
4. Alla sidor kan ha ett, utöver detta, kompletterande regelverk, anpassat till sidans syfte.
5. PHP-Fusion förbehåller sig rätten att vidta ändringar och göra tillägg till dessa regler när så är behövligt. Vid större förändringar meddelas detta på supportsidan.

Smärre avvikelser i denna text kan förekomma vid transkribering i olika språk.