På grund av många felaktiga registreringar, ber vi dig svara på en Säkerhetsfråga. Alla svar inleds med stor bokstav, utom tal som anges med siffra.


Säkerhetsfråga
Vad är motsatsen till Dag?

Svar: