Php-Fusion 9

I dagarna bestämde jag mig fär att lämna PHP-Fusion's nätverk av support siter. Det kan betyda att denna site tas ner, pekas om till UK siten, eller tas över av någon annan. Domänen löper ut den 12 mars och seriösa intressenter bör ta kontakt via tråden på UK's site: Shutting down PHP-FUSION.SE as NSS .

/Homdax