Skriv ut ämne
User Fields Manager v2.7 på svenska
PaZe
Har gjort en readme på svenska samt svenska locale.
Kod Källa  

User Fields Manager v2.7

Beskrivning: Gör att du kan lägga till nya användare fält och kategorier av användare fält och mer från en admin sida.

Installation: Standard Fusion installation

Funktioner
lägga till nya kategorier
Lägg till ny användare Fält
Ordna användarfält
Kategorier
Redigera användare Fältnamn
Växla om en Användare fält är obligatoriskt
Växla om en Användare fältet visas i profil
Helt Radera oanvända fält från Admin Panel
Radera Kategorier Tillgängliga fält Typer
Dropdown Fält
Enkel linjerad Textruta
Multi linjerad Textruta
Kryssruta
Link
Telefonnummer

Språk
- Engelska -Svenska

För att få User Fields Manager v2.7 att vara på svenska måste man ändra dessa saker.

I required_filds_panel.php och i user_fields_manager / admin_panel.php ändrar ni raden som ser ut som nedan.
include INFUSIONS."required_fields_panel/locale/English.php";
Till : include INFUSIONS."required_fields_panel/locale/Swedish.php";


OBS - Om du vill att jag ska lägga till en ny fälttyp till tillgängliga fält du kan skapa från admin panelen,
sänd mig ett PM - Om du talar ett annat språk utöver engelska Jag skulle verkligen uppskatta hjälp med att lägga till locals.
Om du hittar ett fel, vänligen PM till mig eller lägga upp det här, även om du vet hur man fixar det själv!
Min E-post:


swedish.php att lägga in i user_fields_manager\locale.
Kod Källa  

<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright © 2002 - 2010 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: Swedish.php
| Author: Popupman Swedish translation by PaZe
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at http://www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/

///BUTTONSS///
$locale['B1']  = "Lägg till";
$locale['B2']  = "Avbryt";
$locale['B3']  = "tillbaka";
$locale['B4']  = "Nästa";
$locale['B5']  = "Bekräfta";

///LINKS///
$locale['L1']  = "LÄGG TILL NY KATEGORI";
$locale['L2']  = "Ta bort";
$locale['L3']  = "Lägg till fält";

///MESSAGES///
$locale['M1']  = "Kategorin har inget aktiverat fält";
$locale['M2']  = "Kategori namnet kan inte var blankt";
$locale['M3']  = "Kategori namnet finns redan";
$locale['M4']  = "Borttagning av en kategori automatiskt inaktiverar alla fält i den kategorin";
$locale['M5']  = "Vänligen bekräfta borttagning av";
$locale['M6']  = "Lägg till nytt";
$locale['M7']  = "Fält";
$locale['M8']  = "Namnet på fältet kan inte vara blankt";
$locale['M9']  = "Ett fält med det namnet finns redan";
$locale['M10'] = "Kategori namn";
$locale['M11'] = "Vänligen bekräfta bottagingen av";
$locale['M12'] = "Fält namn";
$locale['M13'] = "Visa i profilen";
$locale['M14'] = "obligatoriskt / Krävs";
$locale['M15'] = "Kategori";
$locale['M16'] = "Är ett obligatoriskt fält.<br />";
$locale['M17'] = "Starta";

///FIELD TYPE LOCALE///
$locale['textbox']       = "Enkel linjerad Textbox";
$locale['textboxM1']     = "Max Längd";
$locale['textarea']      = "Multi Linjerad Textbox";
$locale['textareaM1']    = "Höjd(px)";
$locale['link']          = "Länk";
$locale['dropdown']      = "Dropdown";
$locale['dropdownM1']    = "Alternativ";
$locale['dropdownM2']    = "* Obs: Matar alternativet är i kommaseparerade format. (T.ex.: man, kvinna)Det första alternativet är automatiskt "Välj ett'";
$locale['dropdownM3']    = "Du måste inkludera minst två alternativ";
$locale['dropdownM4']    = "Välj ett";
$locale['checkbox']      = "Checkbox";
$locale['phonenumber']   = "telfon nummer";
$locale['phonenumberM1'] = "Är ett ogiltigt telfon nummer<br />";
$locale['phonenumberM2'] = "Telefonnummer måste skrivas: 555-555-5555";
$locale['date']          = "datum";
?>


Swedish.php att lägga in i required_fields_panel\locale
Kod Källa  

<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright © 2002 - 2010 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: Swedish.php
| Author: Popupman Swedish translation by PaZe
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at http://www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/

$locale['RFP1'] = "Följande obligatoriska fält måste fyllas i";
?>


Finns att hämta här>>>>http://www.phpfusion-mods.net/infusio...mod_id=800

Kolla gärna min stavning för ibland är jag ju blind*cool:
Redigerat av PaZe den januari 18 2012 13:43:54
It aint over until the fat lady sings.
 
Homdax
Kul, men vad gör man med den?
 
PaZe

Homdax skrev:

Kul, men vad gör man med den?


Lägger till user fields efter egen näsa.

ex. hur många barn har du?.......... ruta att fylla i antalet i
It aint over until the fat lady sings.
 
Homdax
3
 
PaZe

LÖL
It aint over until the fat lady sings.
 
Gå direkt till forum: